Till minne av Karl-Bertil Magnusson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karl-Bertil Magnusson

10 september 1937 - 18 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Karl-Bertil Magnussons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15