Till minne av Inger Setterborg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Inger Setterborg

16 juli 1946 - 6 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Inger Setterborgs begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61