Till minne av Eddy Wahlbäck - Gillis Edman Begravningsbyrå

Eddy Wahlbäck

5 mars 1938 - 24 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Eddy Wahlbäcks begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61