Till minne av Barbro Ulfwi - Gillis Edman Begravningsbyrå

Barbro Ulfwi

28 april 1930 - 20 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Barbro Ulfwis begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72