Till minne av Bertil Jörnbratt - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bertil Jörnbratt

20 oktober 1925 - 3 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Tisdag 5 oktober 2021

kl 14.00

Plats

Smyrnakyrkan

Lilla Bommen 1, 40439 Göteborg

Minnesstund

Tisdag 5 oktober 2021

Plats

Café 2 trappor, Smyrnakyrkan

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bertil Jörnbratts begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38