Till minne av Ulla Bergsten - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla Bergsten

12 november 1940 - 9 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 5 november 2021

kl 12.00

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 24 oktober 2021, kl 11.00 – Carl Johans kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla Bergstens begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32