Till minne av Bo Länström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bo Länström

22 maj 1949 - 10 oktober 2021

Begravningsdagen

Minnesstund

Torsdag 11 november 2021

Plats

Råda Rum

Begravning

Torsdag 11 november 2021

kl 12.00

Plats

Råda Rum

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bo Länströms begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55