Till minne av Vivi Anne Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Vivi Anne Karlsson

25 mars 1934 - 13 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Har du frågor?

Har du frågor om Vivi Anne Karlssons begravning?