Till minne av Bert Henriksson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bert Henriksson

24 februari 1934 - 20 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bert Henrikssons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03