Till minne av Rune Widström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rune Widström

22 juni 1937 - 20 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Diabetesförbundet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rune Widströms begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55