Till minne av Evert Olsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Evert Olsson

26 december 1932 - 12 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Evert Olssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15