Till minne av Nils Olof Olsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Nils Olof Olsson

29 juli 1928 - 9 december 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 14 januari 2022

kl 14.00

Plats

Noltorpskyrkan

Minnesstund

Fredag 14 januari 2022

Plats

Församlingshemmet

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 19 december 2021, kl 11.00 – Christinae kyrka, Alingsås

Själaringning – onsdag 22 december 2021, kl 11.00 – Christinae kyrka, Alingsås

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Nils Olof Olssons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03