Till minne av Thorgny Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Thorgny Karlsson

11 januari 1936 - 30 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Thorgny Karlssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61