Till minne av Berit Dagemark - Gillis Edman Begravningsbyrå

Berit Dagemark

17 april 1934 - 9 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Berit Dagemarks begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15