Till minne av Tonny Ohlson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Tonny Ohlson

13 augusti 1943 - 3 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Tonny Ohlsons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32