Till minne av Lars-Olof Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lars-Olof Andersson

13 november 1938 - 19 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 11 mars 2021

kl 11.30

Plats

S:t Lukas kapell

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lars-Olof Anderssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61