Till minne av Leif Engström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Leif Engström

8 juli 1943 - 22 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Parkinsonfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Leif Engströms begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55