Till minne av Ingrid Efraimsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingrid Efraimsson

27 mars 1939 - 15 januari 2022

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Susanne Tornestig

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingrid Efraimssons begravning?

E-post

susanne.tornestig@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 31