Till minne av Christer Hasling - Gillis Edman Begravningsbyrå

Christer Hasling

6 maj 1942 - 24 november 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Christer Haslings begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53