Till minne av Sonja Olausson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sonja Olausson

27 september 1925 - 19 november 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sonja Olaussons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08