Till minne av Karin Jannert Schäfer - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karin Jannert Schäfer

24 juli 1962 - 24 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Karin Jannert Schäfers begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61