Till minne av Lennart Gustafsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Gustafsson

19 december 1932 - 16 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Gustafssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61