Till minne av Dorrit Ackerby - Gillis Edman Begravningsbyrå

Dorrit Ackerby

29 december 1925 - 1 maj 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Dorrit Ackerbys begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72