Till minne av Stig-Göran Johannesson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Stig-Göran Johannesson

2 juli 1945 - 3 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Stig-Göran Johannessons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83