Till minne av Jutta Lundgren - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jutta Lundgren

15 oktober 1941 - 29 december 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 27 januari 2022

kl 12.00

Minnesstund

Torsdag 27 januari 2022

Plats

Örlogskapellet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jutta Lundgrens begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38