Till minne av Rolf Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Karlsson

22 september 1948 - 23 december 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 26 januari 2022

kl 10.00

Plats

Råda kyrka

, 43530 MÖlnlycke

Övriga tillfällen

Själaringning – fredag 7 januari 2022, kl 15.00 – Råda kyrka

Tacksägelse – söndag 9 januari 2022, kl 11.00 – Råda kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rolf Karlssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15