Till minne av Rolf Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Karlsson

22 september 1948 - 23 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rolf Karlssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15