Till minne av Britt-Inger Ernström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Britt-Inger Ernström

11 oktober 1945 - 31 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 1 oktober 2021

kl 11.00

Plats

Fässbergs kyrka

, 43142 Mölndal

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Britt-Inger Ernströms begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53