Till minne av Stig Herner - Gillis Edman Begravningsbyrå

Stig Herner

2 april 1932 - 19 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Stig Herners begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38