Till minne av Barbro Ekdal - Gillis Edman Begravningsbyrå

Barbro Ekdal

20 mars 1931 - 25 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Barbro Ekdals begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15