Till minne av Anita Urbäck - Gillis Edman Begravningsbyrå

Anita Urbäck

2 oktober 1940 - 25 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Anita Urbäcks begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15