Till minne av Artur Svansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Artur Svansson

11 mars 1926 - 28 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 30 september 2021

kl 11.00

Plats

Guldhedskyrkan

Guldhedens kyrkbacke 2, 413 21 GÖteborg

Minnesstund

Torsdag 30 september 2021

Plats

Församlingshemmet

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 12 september 2021, kl 11.00 – Johannebergskyrkan

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Artur Svanssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15