Till minne av Artur Svansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Artur Svansson

11 mars 1926 - 28 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Artur Svanssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15