Till minne av Carl Wimar Bengtsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Carl Wimar Bengtsson

16 augusti 1926 - 2 januari 2022

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Susanne Tornestig

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Carl Wimar Bengtssons begravning?

E-post

susanne.tornestig@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 31