Till minne av Bert Inge Göte Flink - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bert Inge Göte Flink

14 juni 1951 - 27 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bert Inge Göte Flinks begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08