Till minne av Anders Wassén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Anders Wassén

6 november 1924 - 4 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Anders Wasséns begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61