Till minne av Ingela Medegård - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingela Medegård

28 maj 1939 - 6 februari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingela Medegårds begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55