Till minne av Loulou Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Loulou Johansson

12 oktober 1929 - 31 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Loulou Johanssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55