Till minne av Waihlit Ekendahl - Gillis Edman Begravningsbyrå

Waihlit Ekendahl

9 januari 1944 - 31 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Waihlit Ekendahls begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15