Till minne av Stig Strauss - Gillis Edman Begravningsbyrå

Stig Strauss

18 september 1934 - 1 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 29 oktober 2021

kl 11.00

Plats

Kullings-Skövde kyrka i Vårgårda

Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Stig Strausss begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08