Till minne av Kent Carlén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kent Carlén

17 juli 1953 - 14 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 8 oktober 2021

kl 13.00

Plats

Näsets kyrka

Hammarvägen 6, 421 65 Västra Frölunda

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kent Carléns begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38