Till minne av Kent Carlén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kent Carlén

17 juli 1953 - 14 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser