Till minne av Rolf Bengtsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Bengtsson

6 juni 1943 - 21 februari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rolf Bengtssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55