Till minne av Göte Svanberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Göte Svanberg

25 februari 1935 - 9 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 26 november 2021

kl 10.30

Plats

Billdals kyrka

Billdals Kyrkväg 1, Billdal, 43652 Hovås

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Göte Svanbergs begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38