Till minne av Karin Frank - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karin Frank

1 januari 1955 - 10 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

UNHCR

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Karin Franks begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55