Till minne av Thorbjörn Brink - Gillis Edman Begravningsbyrå

Thorbjörn Brink

6 april 1966 - 22 november 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 9 december 2021

kl 14.00

Plats

Utby kyrka

Vallareleden 29, 415 06 Göteborg

Minnesstund

Torsdag 9 december 2021

Plats

Församlingshemmet

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Thorbjörn Brinks begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53