Till minne av Gunnel Elmqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gunnel Elmqvist

8 oktober 1948 - 3 maj 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Operation Smile

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Blommor

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gunnel Elmqvists begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32