Till minne av Mona Holmlid - Gillis Edman Begravningsbyrå

Mona Holmlid

6 juni 1951 - 15 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 24 november 2021

kl 12.00

Minnesstund

Onsdag 24 november 2021

Plats

Örlogskapellet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Mona Holmlids begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72