Till minne av Ola Ekelöf - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ola Ekelöf

22 juni 1945 - 1 december 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 7 januari 2022

kl 14.00

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ola Ekelöfs begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61