Till minne av Heinz Schmidt - Gillis Edman Begravningsbyrå

Heinz Schmidt

7 juli 1938 - 7 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 27 januari 2022

kl 12.00

Minnesstund

Torsdag 27 januari 2022

Plats

Anhöriga ordnar lokal

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Heinz Schmidts begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61