Till minne av Britt Lindstedt - Gillis Edman Begravningsbyrå

Britt Lindstedt

16 maj 1945 - 15 december 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 19 januari 2022

kl 12.00

Minnesstund

Onsdag 19 januari 2022

Plats

Villa Belparc

Info

Minnesgåvor

Barncancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Susanne Tornestig

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Britt Lindstedts begravning?

E-post

susanne.tornestig@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 31