Till minne av Aino Truuväärt - Gillis Edman Begravningsbyrå

Aino Truuväärt

4 januari 1926 - 31 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Aino Truuväärts begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55