Till minne av Kristina Råman - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kristina Råman

13 april 1947 - 29 november 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 22 december 2021

kl 11.00

Plats

Fjällbacka kyrka

Minnesstund

Onsdag 22 december 2021

Plats

Församlingshemmet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kristina Råmans begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55